Informační servis CPI

Aktuality

31. 10. 2018

Nově schválená technická pravidla

Dne 31. 10. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 5 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“,
 • Změna 1 TPG 913 01 „Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách­“,
 • TPG 925 01 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu“,
 • TPG 927 01 „Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 1. 2019.

Změna 5 TPG 905 01 nebude vydána samostatně, ale bude vydáno konsolidované znění TPG 905 01, do kterého budou zapracovány již vydané Změny 1 až 4 a schválená Změna 5.

Seznam viz zde.

28. 10. 2018

Jsme připraveni na nástup nové éry energetiky?

Největší plynárenská konference v České republice se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí přes 40 řečníků z řad představitelů státní zprávy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 25. ročníkem Podzimní plynárenské konference převzala společnost E.ON Česká republika.

Více informací zde.

23. 10. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 23. 10. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TIN 702 12 „Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry“.

Více informací zde.

27. 9. 2018

Lenka Kovačovská bude výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu

Praha, 11. září 2018 – Novou výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu (ČPS) se od 1. října 2018 stane Lenka Kovačovská. Bývalá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku nahradí ve funkci Jana Rumla. V příštích letech se tak bude podílet na projednávání klíčových dokumentů pro budoucnost českého i evropského plynárenství. Mezi ty patří tzv. evropský plynárenský balíček, národní integrovaný klimaticko-energetický balíček nebo nový energetický zákon.

Více informací zde.

8. 8. 2018

Zájem o plynové kondenzační kotle se zdvojnásobil

Dosavadní průběh druhé vlny programu kotlíkových dotací jasně dokládá, že mezi obyvateli České republiky výrazně roste zájem o plynové kondenzační kotle. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva životního prostředí (MŽP), která potvrzuje jarní průzkum realizovaný Českým plynárenským svazem (ČPS) mezi jednotlivými kraji.

Více informací zde.

26. 7. 2018

Nově schválená technická pravidla

Dne 25. 7. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení",
 • Změna 1 TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot",
 • Změna 1 TPG 922 01 "Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 10. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.

Dále bylo schváleno zrušení TPG 921 23 "Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování platů". Tato pravidla jsou zrušena od 1. 8. 2018 bez náhrady.

20. 7. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 7. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 5 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení" a konečnému návrhu revize TPG 925 01 "Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu".

Viz Připomínková řízení.

20. 7. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 13. 6. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 01 "Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení".

Viz Připomínková řízení.

13. 6. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 13. 6. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 913 01 "Kontroly těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách".

Viz Připomínková řízení.

22. 5. 2018

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

Více informací na cgoa.cz.

15. 5. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 15. 5. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot".

Viz Připomínková řízení.

15. 5. 2018

Plynárníci chtějí zvyšovat stavy, šanci nabízejí i instalatérům

Mezigenerační výměna a zájem do budoucna zvýšit počty mladých plynařů otevírají současným středoškolákům řadu nových příležitostí. Firmy, které staví, opravují a provozují plynovody v České republice aktuálně rozšiřují možnosti, jak získat kvalifikaci v tomto specifickém odvětví. Dosud to bylo možné jen studiem ve školách v Brně a Pardubicích, nyní se rekvalifikace nabízejí všem instalatérům. Český plynárenský svaz (ČPS) s nabídkou studijních stáží již oslovil studenty z více než dvou desítek technických středních škol po celé ČR.

Více informací na cgoa.cz.

23. 4. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 23. 4. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 922 01 "Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení".

Viz Připomínková řízení.

11. 4. 2018

O moderní plynové kotle se mezi lidmi strhl zájem

Výrazný nárůst žádostí o plynové kondenzační kotle zaznamenávají jednotlivé krajské úřady v rámci druhé vlny programu kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) jsou plynové kotle nejčastější volbou v Karlovarském (46 %), Moravskoslezském (41 %) a Jihomoravském (40 %) kraji. Výrazný zájem převyšující 25procentní hranici hlásí také například Zlínský, Pardubický a Královéhradecký kraj nebo Kraj Vysočina.

Více informací na cgoa.cz.

23. 3. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 23. 3. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení".

Viz Připomínková řízení.

19. 3. 2018

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 16. 3. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.

12. 3. 2018

V ČR roste zájem o CNG

Není třeba čekat na příchod zástupce města či obce, abyste mohli odborně zkontrolovat, zda kouř z komínů ve vašem okolí nezamořuje vzduch, který dýcháte. K posuzování míry znečišťování slouží tzv. Ringelmannova stupnice, podle které se posuzuje tmavost kouře vypouštěného z komína. Je-li tmavší než druhý stupeň, je překračována povolená míra znečišťování a dochází k porušování povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší.

Více informací na cgoa.cz.

Ringelmannova stupnice zde.

22. 2. 2018

Nově schválená technická pravidla

Dne 21. 2. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 1 TPG 201 01 "Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu",
 • TPG 700 21 "Čichačky pro plynovody a přípojky",
 • Změna 2 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s provozním tlakem do 100 bar včetně",
 • Změna 1 TPG 920 21 "Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů".

Seznam viz Nové předpisy.

29. 1. 2018

V ČR roste zájem o CNG

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR meziročně vzrostla o 13,9 %. Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se na tuzemském trhu v roce 2017 prodalo více než 67,6 mil. m3. Aktuálně jezdí po českých silnicích již téměř 20 000 vozidel na CNG. Největší podíl na spotřebě mají zejména autobusy městské hromadné dopravy. Kontinuálně se rozšiřuje i síť plnicích stanic, v provozu jich je nyní 172.

Více informací na cgoa.cz.

13. 12. 2017

Nově schválená technická pravidla

Dne 13. 12. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 927 02 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi" (revize),
 • TPG 927 03 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi"n (revize),
 • TPG 959 01 "Zařízení pro filtraci plynu" (revize).

Seznam viz Nové předpisy.

29. 11. 2017

V EU roste zájem o zemní plyn

Spotřeba zemního plynu v EU roste již třetí rok v řadě. Potvrdila to analýza asociace Eurogas, která předpokládá zvýšení poptávky v roce 2017 o 5,9 % (odpovídá 488,9 mld. m3). Prakticky stejné výsledky očekává v ČR i Český plynárenský svaz (ČPS), který vyčíslil meziroční nárůst v období leden až říjen na 6 % (odpovídá 6,4 mld. m3). Nárůst spotřeby v rámci celé osmadvacítky ovlivňuje především zvýšený zájem o zemní plyn v oblasti výroby elektřiny a v dopravě. Hlavní důvody pro přechod na zemní plyn jsou nízké emise látek škodlivých lidskému zdraví a životnímu prostředí, stejně jako dostupnost a flexibilita využití.

Více informací na cgoa.cz.

29. 11. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 29. 11. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 201 01 "Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu".

Viz Připomínková řízení.

16. 11. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 16. 11. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 21 "Čichačky pro plynovody a přípojky".

Viz Připomínková řízení.

27. 10. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 27. 10. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům Změny 2 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně" a Změny 1 TPG 920 21 "Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů".

Viz Připomínková řízení.

19. 10. 201

Nově schválená technická pravidla

Dne 18. 10. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 4 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení";
 • TPG 702 11 "Čištění a sušení plynovodů po výstavbě";
 • TPG 908 02 "Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 1. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.

18. 10. 2017

Při výměně kotle s využitím dotace je třeba dbát i na průběh realizace a vyúčtování

Češi se i během druhé vlny kotlíkových dotací dopouštějí zbytečných chyb při podávání žádostí. Vyplývá to z jednání odborného diskuzního panelu, který dnes uspořádal Český plynárenský svaz (ČPS) se zástupci vybraných krajů a plynárenských společností. Odborníci rovněž upozornili na problémy a rizika při samotné realizaci výměny kotle a při jejím závěrečném vyúčtování. Jako jedny z nejčastějších chyb v rámci tří diskutovaných oblastí byly zmíněny chybějící povinné doklady u podaných žádostí, výběr nekompetentní realizační firmy a nedodržení povinné struktury rozpisu nákladů.

Více informací na cgoa.cz.

19. 9. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 19. 9. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům TPG 927 02 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi" a TPG 927 03 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi".

Viz Připomínková řízení.

12. 9. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 12. 9. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 959 01 "Zařízení pro filtraci plynu".

Viz Připomínková řízení.

12. 9. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 12. 9. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 959 01 "Zařízení pro filtraci plynu".

Viz Připomínková řízení.

21. 8. 2017

Vyměnit kotel je možné ještě před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci

Většina krajů plánuje zintenzivnit podporu žadatelů ve druhé vlně kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) dojde ke zpětnému proplacení peněz vynaložených například na pořízení nových plynových kondenzačních kotlů. Tyto náklady lze zpětně uznat ve všech krajích, a to dokonce již od data 15. 7. 2015. Zájemci o dotace tak mají reálnou možnost, že ještě letos v zimě budou topit s novým úsporným a ekologickým přístrojem.

Více informací na cgoa.cz.

27. 7. 2017

Nově schválená technická pravidla

Dne 26. 7. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 03 "Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení";
 • TPG 700 24 "Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství";
 • TPG 702 07 "Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 9. 2017.

Seznam viz Nové předpisy.

11. 7. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 4. 7. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 4 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

28. 6. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 28. 6. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 11 "Čištění plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě".

Viz Připomínková řízení.

16. 6. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 16. 6. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 908 02 "Větrání vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva a výkonem 50 kW a větším".

Viz Připomínková řízení.

9. 5. 2017

Zemní plyn je klíčem, jak se v ČR zbavit smogu

Končící topná sezona přinesla České republice oproti minulému roku dvojnásobný počet smogových dnů. Celkem třiadvacetkrát platila na různých místech našeho území dokonce tzv. smogová regulace. Poprvé po 20 letech byla v lednu vyhlášena i v Praze. Odborníci se shodují, že ze 70 procent mohou za znečištěné ovzduší v dýchacích zónách obyvatelstva lokální topeniště. Na domácnosti proto nyní apelují stát, kraje i plynárenské společnosti. K výměně starých kotlů na tuhá paliva motivují statisícovými dotacemi, restrikcemi, ale i akční nabídkou na zajištění všeho potřebného k přechodu na zemní plyn.

Více informací na cgoa.cz.

19. 4. 2017

Konec topné sezony nabízí nejvýhodnější podmínky pro výměnu plynových spotřebičů

Český plynárenský svaz (ČPS) upozorňuje na ideální dobu pro výměnu plynových zařízení. Spotřebitelé mohou využít aktuálně výhodných nabídek dodavatelů zemního plynu a dosáhnout významných úspor pořizovacích i provozních nákladů. Výměnou starých spotřebičů za nové navíc zvýší bezpečnost svých domácností.

Více informací na cgoa.cz.

10. 4. 2017

Vyšší spotřeba zemního plynu v letech 2015 a 2016 přispěla ke snížení emisí CO2

Spotřeba zemního plynu v EU 28 s v roce 2015 meziročně zvýšila o 4 % (tj. ve srovnání s rokem 2014), v roce 2016 pak dokonce o 7 % (ve srovnání s rokem 2015). Ukazují to statistická data zveřejněná asociací Eurogas. I díky tomu došlo v roce 2016 v odvětví výroby elektřiny ke snížení emisí CO2 o 4,5 %, a to především díky přechodu z uhlí na zemní plyn.

Více informací na cgoa.cz.

10. 4. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 10. 4. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 24 "Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství".

Viz Připomínková řízení.

5. 4. 2017

IGU zveřejnila Světovou zprávu o LNG za rok 2017

V roce 2016 vzrostl celosvětový obchod s LNG o 5 % a již třetím rokem za sebou stanovil nový rekord s tím, jak se LNG dostává do popředí jako preferovaná pohonná hmota.

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) dnes zveřejnila svou Světovou zprávu o LNG za rok 2017. Zpráva se zabývá aktuálním stavem celosvětového odvětví LNG a zdůrazňuje dynamiku tohoto odvětví zaznamenanou v roce 2016, s výrazným růstem počtu projektů na dodávky LNG i zvýšenou poptávkou po LNG jako pohonné hmotě jak na nových, tak na tradičních trzích po celém světě.

Další informace jsou uvedeny zde.

Ke stažení zprávy klikněte zde.

Infografika zde.

24. 2. 2017

Nově schválená technická pravidla

Dne 22. 2. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 702 09 "Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně";
 • TPG 807 01 "Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz";
 • TPG 902 03 "Plynná paliva. Chromatografické rozbory";
 • TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot".

Seznam viz Nové předpisy.

30. 1. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 30. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 07 "Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodních potrubí".

Viz Připomínková řízení.

26. 1. 2017

Spotřeba CNG se meziročně zvýšila o 36 %

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu dosáhla v ČR v roce 2016 téměř 60 mil. m3. Meziroční nárůst tak přesáhl 36 procent. Jedním z tahounů růstu spotřeby CNG byla podpora MŽP pro pořízení CNG autobusů vypsaná v minulých letech ve třech krajích. Největším prodejcem CNG v ČR zůstává společnost Bonett Gas Investment (7,5 mil. m3), která podruhé v historii předstihla dlouholetého lídra prodejů innogy Energo (6,2 mil. m3).

Více informací na cgoa.cz.

18. 1. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 18. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 700 03 "Podmínky pro provádění stavebních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízen".

Viz Připomínková řízení.

6. 1. 2017

Plán tvorby ND pro r. 2017

Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2017, který byl schválen Technickou koordinační komisí ČPS na jednání dne 2. 11. 2016, je zveřejněn na Plán tvorby TPG, TDG, TIN.

Informace

 • POZOR – Sbírka 436. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 – Částka 171, str. 7336

 • POZOR – Sbírka 438. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Účinnost: ze dne 16. prosince 2013 – Částka 171, str. 7411

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 162/2013 ze dne 4. prosince 2013 na str. 7040 vyšlo sdělení č. 418 – Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí.

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 81 ze dne 12. července 2013 na str. 1874 vyšla vyhláška č. 193. o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 81 ze dne 12. července 2013 na str. 1895 vyšla vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 • POZOR – Ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 7 na str. vyšlo Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 10. 6. 2013.

 • POZOR – Ve Věstníku UNMZ č. 7/2013 z 8. července na str. 8 vyšlo oznámení o vydání nové ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky.
  Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1555-3 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky z dubna 2011

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 159 ze 7. prosince 2012 na str. 5530 vyšla vyhláška č. 436, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 • Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v plynárenství ČR

 • a) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3,7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17, § 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst. 1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2, § 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1,   která nabývají účinnosti dnem vyhlášení a b) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015
 • Harmonizované a neharmonizované předpisy a normy týkající se uvádění výrobků na trh naleznete ZDE

 • POZOR – Aktuální znění Energetického zákona 458/2000 Sb.

 • Zveřejňujeme seznam slovenských technických norem (výběr)

 • Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

 • Směrnice EP o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů

 • Vyjádření ITI k problematice požadavků na rozsah odborné způsobilosti k montážím, opravám, revizím a zkouškám domovních plynovodů v souvislosti se změnami a vydáním technických pravidel TPG 704 01:2008 a TPG 704 03:2009

 • Bezpečnostní záznamník více zde

 • Seznam zrušených TPG, TDG a TIN

Odborné publikace

Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv

Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv

Ing. Ivan Vališ
Ing. Jakub Vrána,Ph.D

Příručka je určena pro investory, zřizovatele, projektanty a provozovatele domovních plynovodů. Jednoduchou strukturou slouží jako rychlý průvodce k přípravě zadání investora, přípravě projektu, jako průvodce k realizaci projektových prací, montážních prací, předání díla a uvádí též podmínky provozu.
Publikace je opatřena odkazy a obrázky. Obsahuje postupy a praktické zkušenosti autorů publikace při jednotlivých krocích, včetně popisů potřebných náležitostí.

Vytápěcí a chladicí systém budovy účinně a ekologicky

Vytápěcí a chladicí systém budovy účinně a ekologicky

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Publikace je zaměřena na návrh otopné a chladicí plochy podle způsobu sdílení tepla s respektováním tepelné pohody a dále tvaru, velikosti a účelu místnosti při účinném a racionálním provozu vytápěcího zařízení. Účinný a ekologický provoz topného zdroje je podmíněn vhodnou volbou vytápěcího systému, otopnou a chladicí plochou v jednotlivých místnostech podle jejich účelu. Využívání nových způsobů racionálního spalování u standardních zdrojů a různých netradičních a alternativních zdrojů tepla vyžaduje i nový přístup v přenosu a využití tepla.

Průmyslové plynovody

Průmyslové plynovody

Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školení a činnostech státní správy.

Jednotlivé části této publikace jsou zaměřeny na navrhování, stavbu a provoz průmyslových plynovodů zemního plynu a plynů používaných zejména v hutnictví. Obsahuje též problematiku průmyslových plynovodů rozvádějících bioplyn.

Kondenzační technika u plynových spotřebičů

Kondenzační technika u plynových spotřebičů

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Využívání kondenzačního tepla spalin při spalování plynných paliv může představovat významné zvýšení účinnosti v závislosti na způsobu spalování. Dalším faktorem ovlivňujícím účinnost kondenzačního kotle je vhodná volba teploty otopné vody a způsob napojení kondenzačního kotle na otopnou soustavu, resp. na okruh ohřevu teplé vody. Podle režimu ročního provozu se stanovuje z navržené metodiky i stupeň celoročního využití, který je rozhodujícím kritériem úspornosti kondenzačního systému.

Publikace pojednává také o způsobech odvodu spalin při mokrém provozu, uvádí současně používané kondenzační spotřebiče a doporučené způsoby napojení na otopnou soustavu.

Bioplyn

Bioplyn

Doc. Ing. František Straka, CSc. a kolektiv
Publikace je určena všem zájemcům o informace z oblasti bioplynu. Je vhodná pro seznámení se s chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi bioplynu. Obsahuje vzorce, návod pro výpočty, jejich odvození i příklady z praxe. Tato publikace může také sloužit jako učební text pro specializovaná školení v oboru výroby a využívání bioplynů a plynů skládkových.

Jedná se aktualizované a zestručněné vydání příručky pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů vydané v roce 2006.

Připravujeme

Připravovaná nová TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství

Připravované revize TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu

Připravované změny TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 920 21 Z1 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP