Informace GAS

Informace GAS

Slouží k informování v oblastech mimo vymezenou technickou sféru, tj. v oblastech činností, konání akcí, informací z plynárenství, orgánů dozoru, požární ochrany, výklady a odborná stanoviska apod. V principu obsahují takový druh informací, který podléhá častějším změnám. Informace GAS obsahují pravidelné rubriky:

  • Aktuální výběry přehledů právních předpisů, ČSN, TPG a TDG
  • Komentáře k novým předpisům
  • Přehled prací technických komisí
  • Informace z oblasti metrologie
  • Informace z oblasti normalizace
  • Odborná stanoviska – Dotazy a odpovědi – placená služba
  • Statistické údaje
  • Aktuality – novinky – zajímavosti
  • Přehledy nové odborné literatury
  • … a další aktuální informace z oblasti plynárenství

Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

Seznam vydaných informací GAS

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

     
ČísloNázevKódy
3294AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3293AKTUALITY Z DOMOVA905
3292TÉMA VYDÁNÍ: PRVNÍ APLIKACE 4KANÁLOVÉHO NEINVAZIVNÍHO PLYNOVÉHO PRŮTOKOMĚRU TYPU CLAMP‑ON934
3291STATISTIKA POČTU ZMĚN DODAVATELŮ – TRH SE VÝRAZNĚ MĚNÍ977
3290BIOPLYN Z KRMNÉHO ŠŤOVÍKU983
3289PROBLEMATIKA DOVOZU LNG DO EVROPY980
3288DOTAZY A ODPOVĚDI Z OBLASTI BOZP925
3287NOVÉ PŘEDPISY ČPS922
3286PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG, TECHNICKÝCH DOPORUČENÍ TDG (TD) A TECHNICKÝCH INSTRUKCÍ TIN (STAV K 1. 8. 2018)922, 949
3285SDĚLENÍ ČESKÉHO INSTITUTU PRO AKREDITACI922
3284INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI METROLOGIE922
3283INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AUTORIZACE922
3282INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AKREDITACE922
3281INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ EVROPSKÝCH NOREM CEN922
3280INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM922
3279INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE SCHVÁLENÍ EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NOREM K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN922
3278INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE VYDÁNÍ – ZMĚNY922
3277NOVÉ PŘEDPISY A DALŠÍ MATERIÁLY ÚSTŘ. (REPUBLIKOVÝCH) ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČR922
3276AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3275AKTUALITY Z DOMOVA905
3274INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ900
3273PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY PLATNÉ PRO PLYNOVÉ KOTELNY800, 905, 909
3272DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA – PLYN905
3271PLYNOVODY V BUDOVÁCH A UMÍSŤOVÁNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ803, 908, 909
3270DOTAZY A ODPOVĚDI Z OBLASTI BOZP SVĚT PODLE GDPR925
12345678910...
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP