Katalog ČPS

Seznam školení pořádaných Českým plynárenským svazem

Kalendář ke stažení v PDF.

294.26.2.2018 - 27.2.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí - Brno
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
295.1.3.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení –– TPG 700 03.
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
296.6.3.2018 - 7.3.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí - Pardubice
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
297.8.3.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Stavební zákon –– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
298.13.3.2018 - 14.3.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 20. ročník GAS –– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení, Hradec Králové
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
299.20.3.2018 - 21.3.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí - Olomouc
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
300.20.3.2018    
 GIS - sdílení zkušeností
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
301.22.3.2018    
 Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
302.27.3.2018    
 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení vč. změn TPG 905 01
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
303.4.4.2018 - 5.4.2018    
 Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
304.10.4.2018 - 11.4.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí - Plzeň
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
305.10.4.2018    
 Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
315.24.4.2018    
 Zahájení kurzu Od těžby ke spotřebě běh VIII. Brno duben - listopad 2018
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
307.25.4.2018    
 Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu, Brno
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
308.16.5.2018    
 Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu, Hodonice
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
309.22.5.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků –– příprava na periodické přezkoušení –– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
310.23.5.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků –– příprava na periodické přezkoušení –– NTL, STL, průmyslové plynovody
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
311.29.5.2018    
 Bezpečný provoz plynových kotelen
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
312.6.6.2018    
 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
314.12.6.2018    
 Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
313.13.6.2018 - 14.6.2018    
 Školení lektorů OPV
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP